Tiimi OREn takana

Sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä

Matúš Adamkovič (FT) on OREn post doc -tutkija. Hänen kiinnostuksiaan ovat käyttäytymistieteiden metodologia, metatiede ja  verkostolähestymistapa psykologisiin ilmiöihin. Matúš on työskennellyt monissa hankkeissa  Presovin yliopistossa, Slovakian tiedeakatemiassa sekä Charles-yliopistossa.  Hankkeiden aiheina ovat olleet mm. biopankit, mielenterveys, köyhyys, psyko-onkologia sekä laaja-alainen kulttuurienvälinen yhteistyö ja replikaatiot. Hän on avoimen tieteen vankkumaton kannattaja ja yksi Slovakian toistettavuusverkoston perustajajäsenistä.

Tehtävät OREssa: jaettu vastuu aineistosta ja analysoinnista Slovakiassa Marcelin kanssa

matus.m.adamkovic@jyu.fi 

Tiina Auranen (PsM) on OREn väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Hänen taustansa on kliinisessä psykologiassa. Työskenneltyään useita vuosia koulupsykologina eri asteilla Tiina tuo hankkeeseen asiantuntemusta nuorten tavasta ajatella. Hän on lisäksi työskennellyt koulumaailmaan liittyvässä hankkeessa Turun yliopistossa, josta myös valmistui. Tiina haluaa lisätä ymmärrystä videopelien roolista nuorten arjessa ja hyvinvoinnissa. Hän on ollut pitkään kiinnostunut monikulttuurisista ja monitietieteisistä kysymyksistä.


Tehtävät OREssa: vastuu aineistosta ja analyysista Suomessa. 

tiina.m.auranen@jyu.fi 

Yaewon Jin (FT) on OREn post doc -tutkija, jonka kiinnostuksena on postdigitaalisen yhteiskunnan ymmärtäminen pelaamisen ja e-urheilun kautta. Hänen monipuolinen taustansa auttaa tuomaan tieteenaloja yhteen ja rakentamaan kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä digitaalisesta kulttuurista. Yaewon suoritti tohtorintutkinnon median ja kulttuurin tutkimuksesta ja visuaalisen viestinnän maisterintutkinnon Yonsei-yliopistossa opiskeltuaan ensin elokuva- ja TV-tuotantoa New Yorkin yliopiston Tischissä. Hän on lisäksi työskennellyt Ncsoftilla johtavana pelikokemusanalyytikkona ja toiminut Emmy-palkitun maailmanlaajuisen e-urheilutuotannon johdossa Korean Riot Gamesilla.


Tehtävät OREssa: vastuu aineistosta ja analysoinnista Koreassa.

yaewon.y.jin@jyu.fi 

Veli-Matti Karhulahti (FT) on vanhempi yliopistotutkija ja ORE-hankkeen päätutkija. Hänen monitieteinen taustansa kattaa mm. antropologian, pelitutkimuksen, psykologian, suunnittelun ja terveystieteiden projekteja. Mattia kiinnostaa, miten pelaaminen ja teknologia ovat vuorovaikutuksessa ihmisen elämänkaaren kanssa, ja miten aihepiiriä voidaan metodologisesti tutkia. Hän on työskennellyt aiemmin Tanskassa (Kööpenhaminan IT-yliopisto, Tanskan kuninkaallinen tiedeakatemia), Etelä-Koreassa (Yonsei-yliopisto) sekä USA:ssa (MIT). 


Tehtävät OREssa: hankkeen johtaminen 

veli-matti.m.karhulahti@jyu.fi | +358 50 533 6559

Valtteri Kauraoja (FM) on OREn väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän valmistui maisteriksi mediatutkimuksen oppiaineesta Turun Yliopistosta. Aikaisemmassa työssään Valtteri on lähestynyt pelikokemuksia digitaalisen etnografian, rakenneanalyysin, sekä yleisötutkimuksen kautta. Hänen väitöskirjansa käsittelee pelirakenteiden ja ongelmallisen pelaamisen välisiä suhteita. 


Tehtävät OREssa: Videopeliaineiston rakenteellinen analyysi 

valtteri.j.kauraoja@jyu.fi 

Marcel Martončik (FT) on kiinnostunut käyttäytymistieteiden luotettavuuden ja toistettavuuden parantamisen tavoista ja pyrkii edistämään näitä yhtenä Slovakian toistettavuusverkoston perustajajäsenistä. Häntä kiinnostaa pelaamisen ja mielenterveyden lisäksi myös e-urheilu ja inhimillinen suorituskyky. OREssa työskentelyn lisäksi Marcel toimii (associate) apulaisprofessorina Slovakian tiedeakatemiassa ja Presovin yliopistossa.

Tehtävät OREssa: jaettu vastuu aineistosta ja sen analysoinnista Slovakiassa Matusin kanssa

marcel.m.martoncik@jyu.fi 

Bora Na (FT) on OREn post doc -tutkija. Hän väitteli tohtoriksi Soulin Yonsei-yliopiston visuaalisen viestinnän tutkijakoulusta. Hän on työssään keskittynyt pelaamisen historiaan ja kulttuuriin Koreassa. Bora on opettanut näistä aiheista useissa korkeakouluissa ja on ollut osallisena monissa julkaisuissa liittyen erityisesti pelaamisen kulttuurisiin ja sosiaalisiin aspekteihin. Hän on myös kirjailija ja kääntäjä. Hänen päätavoitteenaan on välittää tietoa pelaamisesta paremmin ymmärrettävässä muodossa.

Tehtävät OREssa: metodologia, vastuu aineistosta ja analysoinnista Koreassa.


Solip Park (FM, MET) on OREn projektitutkija ja Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija. Hänen väitöstutkimuksensa on pitkittäistutkimus "peliexpatriaateista" – maahanmuuttajista, jotka toimivat peliteollisuuden ja -tuotannon tai pelisuunnitteluun liittyvän käyttäytymisen tutkimuksen parissa. Solip toimii yhtenä Aalto-yliopiston avoimen Games Now! -luentosarjan järjestäjistä ja on tehnyt vuodesta 2020 lähtien sarjakuvaa  "Game Expats Story". Solip toimii tällä hetkellä myös Finnish Game Jam Ry:n hallituksen jäsenenä. Ennen Suomeen muuttamista hän oli yksi perustajajäsenistä Nexon Computer Museumissa, joka on Itä-Aasian ensimmäinen pysyvä tietokoneiden ja videopelien historialle omistettu museo.


Tehtävät OREssa: koordinoinnissa avustaminen ja Korean aineiston ja analysoinnin tuki.

www.parksolip.com | solip.p.park@jyu.fi 

Miia Siutila (FM) on väitöskirjatutkija Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaineessa sekä tutkija Jyväskylän yliopistossa pelaamiseen ja mielenterveyteen liittyvässä hankkeessa. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee e-urheilua harrastuksena sekä niitä pelikulttuureja ja käytänteitä, joissa e-urheilu kehittyy.

Miia koordinoi OREn ja Työsuojelurahaston rahoittaman rinnakkaisen hankeen välistä tiedonvaihtoa.

Tae-jin Yoon (FT) toimii professorina Yonsei-yliopiston viestinnän tutkijakoulussa. Hän on luennoinut ja kirjoittanut mediaan liittyvistä kulttuurisista ilmiöistä yli 20 vuoden ajan. Hän on tutkinut laajasti mm. TV-draamaa, pelaamista, e-urheilua, nettisarjakuvia ja eteläkorealaisen kulttuurin suosion globaalia kasvua. Hän on monografian Digital Game Culture Research (2015) kirjoittaja. Nykyään hän myös johtaa Yonsei Game and Esports Research Centerin (YEGER) laboratoriota, joka toimii yhteistyöalustana pelitutkijoille ja alan opiskelijoille. YEGERin tutkimuksen pohjalta on viime aikoina tuotettu raportteja mm. naisista peliteollisuudessa, korealaisesta pelikulttuurista koronapandemian jälkeen sekä Korean ikääntyneiden pelikulttuurista.

Tehtävät OREssa: ohjaus Koreassa, Korealaisten aineiston kulttuurinen analyysi

gopher@yonsei.ac.kr 

Deborah JY Kang

Lainopillinen neuvonantaja

Juraj Varga (PhD)

Lainopillinen neuvonantaja

Igor Smelý (PhD)

Psykiatrian erikoislääkäri, kliinisen työn asiantuntija

Anna Salmi

Data management expert 

Juuso Marttila

Data management expert