ORE: Ontological Reconstruction of Gaming Disorder

Ontological Reconstruction of Gaming Disorder (ORE) on monitieteinen 5-vuotinen tutkimushanke, jonka rahoittajana on Euroopan tutkimusneuvosto (2022–2027). Hankkeen päämääränä on rakentaa monikulttuurinen ymmärrys siitä, miten videopelejä pelaataan erilaisilla intensiivisillä tavoilla. Hankkeessa pyritään erityisesti tunnistamaan ja selittämään niitä pelitapoja, jotka ovat yhteydessä joidenkin pelaajien hoitoon hakeutumiseen – arkikielessä ilmiötä on pitkään kutsuttu "videopeliaddiktioksi". Mistä ilmiössä on kyse ja kuinka se eroaa elämää eri tavoin tukevista pelaamisen muodoista?


Tausta

Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 2022 julkaisemassa tautiluokitusjärjestelmässä ICD-11 "pelaamishäiriö" (gaming disorder) on lisätty virallisesti toiminnallisten riippuvuuksien luokkaan (6C5). Vaikka mediassa käytetään yleisesti some-riippuvuuden kaltaisia termejä, videopelaaminen on rahapelaamisen ohella tällä hetkellä ainoa virallisen diagnoosin omaava teknologian käyttötapa. Samanaikaisesti pelaamishäiriön asema on tieteellisesti kiistanalainen: monet asiantuntijat näkevät, ettei näyttö ole koskaan ollut riittävä diagnoosin sisällyttämiseksi tautiluokitusjärjestelmään.

Tavoite

Siitä huolimatta, että ICD-11:n mukainen diagnoosi on nyt voimassa, on edelleen epäselvää, mitä pelaamishäiriö tarkoittaa. Tiedetään, että jotkin ihmiset hakevat ammattiapua videopelaamisen vuoksi, mutta ei tiedetä, minkälaisia tällaisen pelaamisen muodot ovat. Mistä erilaiset videopeliopelaamisen ongelmat johtuvat ja miten kulttuuriset kontekstit vaikuttavat käsityksiin siitä, miten ongelmat ymmärretään? Jotta apua tarvitsevat saisivat tehokasta tukea patologisoimatta niitä pelaajia, joille pelaaminen on terveellinen ja merkityksellinen osa elämää, OREn päämääränä on rakentaa intensiivisen pelaamisen "kartta", joka auttaa ammattilaisia, pelaajia ja päättäjiä erottamaan ongelmat mediapaniikeista.

Miten

Jotta voisimme ymmärtää ihmisiä, heidän ajatuksiansa ja elämäänsä, on tärkeää puhua ihmisille ja antaa ihmisten puhua. OREn keskeisiä menetelmiä ovat syvähaastattelut ja päiväkirjat, joita käytetään monikulttuurisessa ja -vuotisessa pitkittäisasetelmassa. Seuraamme sekä ammattiapua pelaamiseensa hakeneiden, vailla ongelmia pelaavien nuorten, kuin myös e-urheilua merkityksellisesti harrastavien henkilöiden elämänkaaria. Osallistujamme ovat pääasiassa Suomesta, Slovakiasta ja Etelä-Koreasta, mutta myös muualta maailmasta. Lisäksi teeme videopelien rakenteellista analyysia, mikä auttaa ymmärtämään erilaisten suunnittelun komponenttien vaikutuksia pelaajien kokemuksiin ja hyvinvointiin.

Jyväskylän yliopisto, Suomi

Yonsei-yliopisto, Etelä-Korea

Slovakian tiedeakatemia, Slovakia

Presovin yliopisto, Slovakia

A logo of European Research Council