ORE Tim

Priezvisko v abecednom poradí

Matúš Adamkovič (PhD) je postdoktorand v ORE, ktorý sa zaujíma o metodológiu behaviorálneho výskumu, meta-vedu a sieťový prístup k psychologickým javom. Matúš v minulosti pracoval na mnohých projektoch v rámci Prešovskej univerzity, Slovenskej akadémie vied a Univerzite Karlovej. Tieto projekty zahŕňajú témy ako biobankovanie, duševné zdravie, chudoba, psycho-onkológia a rozsiahla medzikultúrna spolupráca, respektíve replikačné štúdie. Je veľkým zástancom postupov otvorenej vedy a spoluzakladateľom Slovak Reproducibility Network.

Úlohy v ORE: metodológia, zodpovednosť za dáta a analýzy na Slovensku.

matus.m.adamkovic@jyu.fi 

Tiina Auranen je doktorandkou na univerzite v Jyväskylä. Tiina pracovala niekoľko rokov ako školská psychologička na rôznych stupňoch vzdelávania, prináša preto so sebou odborné znalosti o tom, ako dospievajúci chápu svoj svet. Okrem toho Tiina pracovala na projekte zameranom na školstvo počas svojho štúdia na univerzite v Turku. Tiina má záujem prispieť k pochopeniu úlohy videohier v každodennom živote dospievajúcich. Dlhodobo sa zaujíma o medzikultúrne, ako aj medziodborové otázky.


Úlohy v ORE: zodpovednosť za údaje a analýzy vo Fínsku

tiina.m.auranen@jyu.fi 

Yaewon Jin (PhD) je postdoktorandkou ORE, ktorá sa zaujíma o to, ako najlepšie pochopiť postdigitálnu spoločnosť prostredníctvom hier a esportu. Dúfa, že svojím rôznorodým zázemím prispeje k prepájaniu oblastí a pomôže vytvoriť komplexnejšie chápanie digitálnej kultúry. Yaewon vyštudovala odbor mediálne kultúrne štúdiá (PhD) a vizuálnu komunikáciu (MA) na Yonsei University, po štúdiu filmovej a televíznej produkcie na NYU, Tisch. Pracovala tiež v spoločnosti NCsoft ako vedúca analytička obsahu/zážitkov z hier a neskôr riadila produkciu globálneho vysielania esportu v spoločnosti Riot Games Korea, ktorá získala ocenenie Emmy.


Úlohy v ORE: metodológia, zodpovednosť za údaje a analýzy v Kórei. 

yaewon.y.jin@jyu.fi 

Veli-Matti Karhulahti (PhD) je vedúci výskumný pracovník a hlavný riešiteľ projektu ORE. Jeho práca je interdisciplinárna a zahŕňa antropológiu, dizajn, štúdium hier, zdravotné vedy a psychológiu. Matti sa zaujíma o interakciu hier, technológií a ľudského vývinu, a z metodologického hľadiska o to, ako možno takéto interakcie vôbec skúmať. V minulosti pôsobil v Dánsku (IT univerzita v Kodani, Dánska kráľovská akadémia), Kórei (univerzita Yonsei) a USA (Massachusetts Institute of Technology).


Úlohy v ORE: hlavný výskumník, zabezpečovanie chodu vecí.

veli-matti.m.karhulahti@jyu.fi | +358 50 533 6559


Valtteri Kauraoja (MA) je doktorandom na univerzite v Jyväskylä. Magisterský titul získal na Katedre mediálnych štúdií na Univerzite v Turku. Vo svojej predchádzajúcej práci Valtteri skúmal herné zážitky prostredníctvom digitálnej etnografie, štrukturálnej analýzy a štúdií publika. Vo svojej doktorandskej práci sa bude zaoberať vzťahom medzi štruktúrami herného dizajnu a problematickým hraním. 


Úlohy v projekte ORE: štrukturálna analýza dát z digitálnych hier.

valtteri.j.kauraoja@jyu.fi 


Marcel Martončik (PhD) sa zaujíma o to, ako zvýšiť dôveryhodnosť a replikovateľnosť behaviorálneho výskumu a snaží sa tieto spôsoby propagovať ako spoluzakladateľ Slovak Reproducibility Network. Okrem hier a psychického zdravia ho zaujímajú aj témy súvisiace s esportom – súťažným hraním digitálnych hier. Popri práci v projekte ORE, Marcel pracuje aj ako vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied a docent na Prešovskej univerzite.

Úlohy v projekte ORE: metodológia, zodpovednosť za údaje a analýzy na Slovensku.

marcel.m.martoncik@jyu.fi 


Bora Na (PhD) je postdoktoradnkou v projekte ORE. Svoje doktorandskú prácu obhájila na Yonsei Graduate School of Visual Communication v Seoule a venuje sa histórii a kultúre kórejského hrania. Bora vyučovala históriu a kultúru hrania na niekoľkých univerzitách a participovala na viacerých publikáciách so špecifickým zameraním na kultúrne a sociálne aspekty hrania. Je tiež spisovateľkou a prekladateľkou. Jej hlavným cieľom je predstaviť a sprístupniť problematiku hrania verejnosti v zrozumiteľnej podobe.

Tasks in ORE: metodológia, zodpovednosť za dáta a analýzy v Kórei


Solip Park (MA, MET) je výskumnou pracovníčkou projektu ORE a doktorandkou na Aalto University. Jej doktorandský výskum sa zameriava na longitudinálny výskum herných imigrantov/expatriotov v hernom priemysle, kultúru výroby hier a praxeológiu herného dizajnu. Solip je spoluorganizátorkou série otvorených prednášok Games Now! na Aalto University a autorkou komiksovej série "Game Expats Story" od roku 2020. Solip v súčasnosti pôsobí aj ako členka správnej rady fínskeho Game Jam Ry. Pred pôsobením vo Fínsku bola jednou zo spoluzakladateliek Nexon Computer Museum - prvého stáleho múzea vo východnej Ázii venovaného histórii počítačových a videohier, ktoré sa nachádza v Južnej Kórei.


Úlohy v ORE: zodpovednosť za údaje a analýzy v Kórei.

www.parksolip.com | solip.p.park@jyu.fi 

Miia Siutila (MA) je doktorandkou na Katedre mediálnych štúdií Univerzite v Turku. Je tiež výskumnou pracovníčkou na Univerzite v Jyväskylä v rámci projektu zameraného na hry a psychické zdravie. Miina doktorandská práca sa zameriava na esports ako hobby a na kultúru hrania a praktiky, v ktorých sa esports vyvíja.


Tae-jin Yoon (PhD) je profesorom na Graduate School of Communication, Yonsei University. Už viac ako 20 rokov prednáša a píše o kultúrnych javoch súvisiacich s médiami. Jeho výskum zahŕňa rôzne témy, napríklad televízne drámy, hry/šport, webové komiksy. Napísal monografiu Digital Game Culture Research (2015) a v súčasnosti vedie laboratórium Yonsei Game and Esports Research Center (YEGER), ktoré je platformou pre spoluprácu s kolegami a študentmi v oblasti herných štúdií. Výstupy výskumu YEGER v poslednom čase zahŕňajú správy "Ženy v hernom priemysle", "Post-COVID herná kultúra v Kórei" a "Herná kultúra starších Kórejčanov".

Úlohy v ORE: dohľad v Kórei, kultúrna analýza kórejských údajov.

gopher@yonsei.ac.kr 


Deborah JY Kang

Legal Advisor 

Juraj Varga (PhD)

Legal Advisor 

Igor Smelý (PhD)

Psychiatrist, Clinical expert

Anna Salmi

Data management expert 

Juuso Marttila

Data management expert