Otázky?

Ak Vás zaujíma viac a chcete ďalšie informácie o projekte ORE,

kontaktujte, prosím:

veli-matti.m.karhulahti@jyu.fi