ORE: Ontologická rekonštrukcia poruchy v dôsledku hrania digitálnych hier

Ontologická rekonštrukcia poruchy v dôsledku hrania digitálnych hier (ORE) je interdisciplinárny, 5 rokov trvajúci (2022-2027) výskumný projekt financovaný Európskou radou pre výskum. Cieľom projektu je spoznať, opísať a preskúmať rôzne spôsoby a dôvody, prečo a ako ľudia intenzívne hrajú digitálne hry – konkrétne je cieľom vysvetliť a identifikovať také spôsoby intenzívneho hrania, pri ktorých niektorí hráči vyhľadávajú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc práve kvôli svojmu hraniu.

Úvod

Od roku 2022 je v diagnostickom manuáli Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ICD-11, oficiálne zaradená porucha v dôsledku hrania digitálnych hier ako jedna z nových psychických porúch "spôsobená návykovým správaním" (6C5). Hoci populárne médiá bežne používajú pojmy ako "závislosť od sociálnych médií", porucha v dôsledku hrania je spolu s hazardnými hrami v súčasnosti jediným diagnostikovateľným správaním súvisiacim s používaním technológií. Zároveň je ale diagnostický status poruchy v dôsledku hrania kontroverzný: mnohí odborníci sa totiž domnievajú, že v súčasnosti neexistuje dostatok dôkazov podporujúcich zaradenie tejto poruchy do diagnostického manuálu.

Cieľ

Napriek tomu, že sa diagnóza „porucha v dôsledku hrania digitálnych hier“ podľa ICD-11 už celosvetovo používa, stále nie je známe, čo je jej podstatou. Vieme, že niektorí ľudia vyhľadávajú pomoc v súvislosti s hraním hier, ale nevieme, čím je takéto hranie špecifické. Z čoho pramenia problémy s hraním, akej sú povahy alebo ako sa prežívanie ľudí z rôznych kultúr spojené s touto poruchou líši? Aby sme poskytli účinnú podporu ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, a aby sme zbytočne nepatologizovali tých, pre ktorých je hranie hier zdravou a zmysluplnou súčasťou života, ORE si kladie za cieľ vypracovať také chápanie intenzívneho hrania, ktoré pomôže lekárom, hráčom a zainteresovaným stranám rozlíšiť skutočné problémy od mediálnej paniky.


Ako na to?

Myslíme si, že k tomu, aby sme mohli pochopiť ľudí, ich životy a myšlienky, je potrebné sa s nimi rozprávať. Ako primárnu metódu ORE používa detailné rozhovory a denníky v longitudinálnej podobe. Sledujeme životy ľudí, ktorí vyhľadali klinickú liečbu pre svoje hranie, ľudí, ktorí intenzívne hrajú bez zdravotných problémov a ľudí, pre ktorých má hranie význam v zmysle aktívneho športovania (tzv. esports – súťažné hranie). Naši účastníci výskumu pochádzajú najmä z Fínska, Slovenska a Južnej Kórey, ale podporujeme a uvítame spoluprácu s výskumníkmi/výskumníčkami aj z iných častí sveta. Okrem toho budeme realizovať analýzy zamerané na štruktúru hier, aby sme lepšie pochopili tomu, ako môžu rôzne komponenty dizajnu hier ovplyvniť zážitky a pohodu hráčov.

University of Jyväskylä, Finland

Yonsei University, South Korea

Slovak Academy of Sciences, Slovakia

University of Presov, Slovakia

A logo of European Research Council